Przyłącze Wodociągowe 

Przyłącze wodociągowe to element kanalizacji odpowiadający za zaopatrzenie zbiornika w wodę, a także za odprowadzanie ścieków. Wynika to bowiem z tego, że jest ono montowane jako połączenie sieci wodociągowej z wewnętrzną instalacją w danej nieruchomości. Dodatkowo należy pamiętać o prawidłowym zamontowaniu zaworu antyskażeniowego, przeciwdziałającego cofaniu się wody, filtra zatrzymującego większe zanieczyszczenia i wodomierza głównego. Konieczność podłączenia do domu przyłącza wodociągowego występuje, gdy jest to nowa posiadłość lub stara bez podłączenia do wody i kanalizacji. Koszt zamontowania ponosi występujący o podłączenie. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy w pobliżu działki jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna. Przyłącze wodociągowe nie trzeba jednak samodzielnie montować, ponieważ wykonać to mogą służby techniczno-eksploatacyjnym lub inne osoby wskazane przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Stosowanie przyłącza wodociągowego zapewnia odpowiednie zaopatrzenie domu w wodę, a także umożliwi przeprowadzenie odpowiedniej kanalizacji.

Yapa